Llocs d'interès

Els llocs d’interès de La Febró es poden agrupar en “Bens culturals protegits” i “Bens del patrimoni arqueològic i  paleontològic”, segons la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 

En l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya apareixen 15 registres, http://invarque.cultura.gencat.cat

Nom del patrimoni arqueològic i paleontològic

El Collet Blanc
Mas de Casals
Cova de la Vila
Camí de la Rocatallada
Barranc de la Cova
Pere Pauet
Mas de Porrera
Masos del Po/Masos de Galceran
Mas de la Verda
Mas d’en Serol
La Solana
Cova de les Borres
Roca del Migdia
Mas dels Frares
Restes humanes al Serrat de la Voltora

En l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya apareixen 5 registres,
http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca/
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Llista?Consulta=MCU0KzQzMDU3NCU%3D

Centre històric de la Febró
Els Masos de Galceran
Església parroquial de Sant Esteve
Mas dels Frares
Molí de la Febró

Nom del bé Categoria de protecció
Centre històric BCIL
Masos de Galceran BCIL
Mas dels Frares BCIL
El Collet Blanc BPU
Mas de Casals BPU
Cova de la Vila BCIN
Camí de la Rocatallada BPU
Barranc de la Cova BPU
Pere Pauet BPU
Mas de Porrera BPU
Masos del Po BPU
Mas de la Verda BPU
Mas d’en Serol BPU
La Solana BPU
Cova de les Borres BPU
Molí de la Febró BPU
Roca del Migdia BPU
(BCIL: Bé Cultural d’Interès Local; BPU: Bé amb Protecció Urbanística; BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional)

Bens culturals protegits

Subscriure a