Esmena de l'Annex III de les Bases - Documentació acreditativa de la proposta

30/06/2022

Esmena de l'Annex III de les Bases - Documentació acreditativa de la proposta

En aquest document adjunt, trobareu corregit un error en l'Annex III de les Bases reguladores de l'atorgament de la llicència per a l'explotació del bar ubicat a la Piscina Municipal.

Documents associats: